26.4.2019 - 27.4.2019
Sveučilišna Avenija 4, Rijeka
+(385) 051 265 600
stup@sz.uniri.hr

POKROVITELJ: